Home >> Peranakan/Nyonya >> Kuih Talam Gula Merah/Gula Melaka (Steamed Palm Sugar Cake)